• Daily Life of Johan, a Blog from a Driver's point of view

  Rallycross driver Johan Kristoffersson tells us with his own words about the life behind the scenes. – Here you will find praise and critisism, gossips and deep thoughts...

  Do not take this blog too seriously!

  The Daily Life of Johan

  13/11/2015 by Morgan Carlsson

  Johan meets visitors, analyses cross country skiing and is discussing sons.

  ”There wasn’t much spare time during the weekend in Stockholm. On Friday we were bringing the cars into the Monster Jam area and as the organizers were American, the safety level was very high, close to fingerprints and eye scanner before you could enter the arena. On Saturday we were there all day from morning until evening. As we were down in the culverts I didn’t see very much of the show in the arena. We had quite many visitors by us and many people that I was familiar with. Those who are into motorsports attend these events, whether it’s STCC, rallycross or Monster Jam. On Saturday evening we had time for a family dinner and on Sunday we took a walk in the city before we went home.”

  Within rallycross news has been spread about Tomas Bryntesson replacing PG Andersson in Marklund Motorsport for Argentina.

  ”Great fun. I have not seen very much of him, but you can see that he has a feeling for driving. For him it’s no disadvantage that the track in Argentine is new to us all.

  Bryntesson has, just like you, a background as a top skier. It doesn’t sound very logical, but what is it with cross country skiing and rallycross?

  ”One thing can be that you are aware of all the work you have to put in to reach where you want to. As a cross crountry skier you are prepared to suffer from all the work that has to be done to succeed. That’s what I have brought to motorsport, where I analyse a lot och put effort and time into preparations before a race. You can’t win without proper preparation. Cross country skiing is very seldom about luck. You don’t win 90 km of skiing in Vasaloppet just by coincidence, ha-ha.”

  PG said, when he handed over his seat, that he wanted to give Tomas the opportunity, a person who, just like himself, has had to fight hard to build his own career. Elsewhere within rallycross there are many sons in family teams. Is it easier for you who have got in your blood and tradition?”

  ”It’s a fact that we are many sons in this sport. And sure, some of us have very good conditions. But it’s all about achievement. Sponsors are not willing to pay for the sons if they don’t deliver results. You have to earn your place. And Oliver, Kevin, Timmy, Robin for example are not that useless drivers. I also think that rallycross has, for a long time, been quite a small sport, but has now grown a lot and these parents are experienced, which means that we don’t have to make the same mistakes as they did. This allows us a fast development. You can also look at it from another point of view. I guess most people would say that Villeneuve is quite a good driver but when he entered the world rallycross he was beaten by all the sons. So then, was he given the seat in rallycross just because he has won the Formula 1 championship? And this phenomena is not unique for rallycross. In football most people are given the chance to impress, but still a guy like Tobias Hysén reached top level and I don’t think that was just because his father’s name is Glenn. He had to do the job on his own.”

  Next season, all these sons within rallycross can be viewed on Swedish state television, SVT.

  ”That’s really really good. Good for us and good for the sport. People don’t have to be that active to find the broadcasting, so we can reach a new audience. It’s also easier to speak to sponsors when we are on a big channel.”

  A fortnight left before the last race and you take the chance of being a bit ill.

  ”I have an infection in my left ear. There is no need for antibiotics but I got some fluid medicine. I’m in constant pain and my sense of balance is really bad right now. I won’t practice tightrope right now, because I dont’ think I would be given a fair chance, ha-ha. When you feel like this you really appreciate when you are not in pain.”

  Good for you that it’s not the most busy period in the garage.

  ”But there are things to do. We are cleaning up, and not only in the middle of the floor but all the way to the walls. We are also ridding outside, before the snow arrives.”

  And what did Colin give you for Father’s Day?

  ”A deodorant. And a cap.”

   

  Johans vecka speglad av Morgan Carlsson

  13/11/2015 by Morgan Carlsson

  Johan får besök, analyserar längdåkning och diskuterar söner.

  ”Det blev inte så mycket fritid under helgen i Stockholm. På fredag skulle vi in med bilarna på Monster Jam-området och eftersom det var amerikanska arrangörer så var det ett väldigt säkerhetspådrag, snudd på fingeravtryck och ögonscanner innan man fick komma in. På lördag var vi på plats från morron till kväll. Eftersom vi stod nere i kulverterna så såg jag inte så mycket av själva arrangemanget inne på arenan. Vi hade ganska många besök hos oss och en hel del som man kände igen. De som håller på med motorsport dyker ju gärna upp på såna arrangemang, oavsett om det är STCC, rallycross eller Monster Jam. En middag med familjen blev det på lördag kväll och på söndag tog vi ett varv på stan innan vi åkte hem.”

  I rallycrossvärlden dök nyheten upp att stjärnskottet Thomas Bryntesson ersätter PG Andersson i Marklund Motorsport i Argentina.

  ”Roligt. Jag har inte sett jättemycket av honom, men det märks att han har känsla för att köra bil. Eftersom det är en helt ny bana för allihop i Argentina så har han inte den nackdelen heller.”

  Bryntesson har ju, precis som du, en bakgrund som elitskidåkare. Det låter ju inte helt logiskt, men finns det en koppling mellan längdskidåkning och rallycross?

  ”Det kan ju handla om att man har klart för sig att det krävs mycket jobb för att nå dit man vill. Som skidåkare är man beredd att underkasta sig allt det jobb man måste göra för att lyckas. Det där har jag haft med mig till motorsporten, där jag analyserar mycket och lägger ner både jobb och tid inför en tävling. Man kan inte vinna utan förberedelser. Det är sällan det bara studsar rätt i längdåkning. Det är aldrig någon som har vunnit Vasaloppet på ren tur, ha-ha.”

  PG sa ju när han lämnade över sin plats att han ville ge chansen till Thomas som, precis som han själv, får kämpa på egen hand för att bygga en karriär. Annars är ni ju många söner i familjestall i rallycrossvärlden. Är det enklare för er som har det i blodet och traditionen?

  ”Att vi är många söner i sporten kan man hålla med om. Och visst är vi några som har bra förutsättningar, men det handlar ju ändå om att prestera. Sponsorerna är inte villiga att satsa pengar bara för att vi är söner till en tidigare förare. Man måste leverera resultat för att förtjäna sin plats. Och Kevin, Oliver, Timmy, Robin med flera är ju inte helt värdelösa som förare. Sen är det nog så också att sporten ändå var ganska liten tidigare, men har växt mycket nu på sistone och de här föräldrarna har mycket erfarenhet med sig vilket gör att sönerna inte behöver göra om samma misstag som de gjorde. Därför utvecklas vi snabbt. Man kan ju vända på det också. Villeneuve anses väl vara en ganska duktig förare, men han var ju långsammare än alla oss när han kom in i VM-rallycrossen. Fick han då platsen bara för att han har vunnit F1? Det är ju inte helt unikt för rallycross heller. I fotbollen får alla chansen, men ändå blev en sån som Tobias Hysén en toppspelare. Det blev han nog inte enbart för att pappa heter Glenn, utan han var tvungen att prestera på egen hand.”

  Alla dessa söner i rallycrossen kommer att kunna beskådas på SVT i fortsättningen.

  ”Riktigt riktigt bra. Bra för sporten och bra för oss. Publiken behöver inte aktivt söka upp sändningarna på samma sätt och därmed kan vi nå en ny publik. Det underlättar också för oss när vi ska prata med sponsorer.”

  Ett par veckor kvar till sista tävlingen och du passar på att vara lite sjuk.

  ”Jag har fått hörselgångsinflammation i vänster öra. Det är inte öroninflammation, så jag slipper penicillin, men jag har fått droppar. Jag blir trött och sliten för det gör ständigt ont och balansen är helt kass. Jag tror inte jag ska träna på att gå på lina nu. Då ger jag mig inte en ärlig chans, ha-ha. När man har det så här kommer man på att man uppskattar när det inte gör ont hela tiden.”

  Bra då att det inte är den stressigaste perioden här i verkstaden.

  ”Det finns ändå att göra. Vi städar en del och inte bara mitt på golvet utan ända in till väggen, nu när vi har möjlighet. Och så passar vi på att röja lite på utsidan innan snön kommer.”

  Och vad fick du för present av Colin på Fars Dag?

  ”En deo! Och en mössa.”

  The Daily Life of Johan

  06/11/2015 by Morgan Carlsson

  Johan is on non stop training, visits Monster Jam och awaits Father’s Day.

  ”The whole crew in the garage are like zombies. We had three really long days during the test in Höljes and as we could go on without any disturbances there was a lot to do, trying different set ups.”

  No wreckage, that sounds like reliable equipment.

  ”No broken absorbers, no bent struts, not even a loose wheel bearing, nothing. And the conditions were almost perfect on the track. A little damp on Monday morning, but completely dry for the rest of the test. Incredible to get those fine conditions in Sweden in November.”

  That probably gave you the chance to get some answers from the car.

  ”Of course, it helps us build a bank of experience. We really had the time to sort the car out. What do you get more of and what do you lose when you adjust a certain thing? For me it was valuable driving experience. It is not like being in traffic during races, but still you learn things.”

  But now it’s quite relaxed before the South America trip at the end of the month.

  ”That feels right good actually. I have increased my physical exercise. I’ve spent some time on my mountain bike and today it's running with Victor.”

  Last weekend was free…

  ”On Friday evening we went to a cinema in Karlstad to see the new Bond movie. It was good. Bond is always Bond, you know. On Saturday I had the whole day off, so I did absolutely nothing.”

  And now another weekend without competing.

  ”Yes, but now I’m going to Stockholm with the Porsche and the rallycross VW to expose them during Monster Jam on Friend’s Arena. It’s a job for Bauhaus but we spend the whole weekend in the capital city, so Zandra and Colin are joining me. And it’s Father’s Day on Sunday. I might get a pair of socks, ha-ha.”

  Colin has probably planned something nice for you and you might want to try and change another nappy. You tried once during his first week, but since then you have been quite absent from that occupation.

  ”There are others who take care of that. But I just remember one more change, so I have taken care of at least two nappies, ha-ha.”

  Johans vecka speglad av Morgan Carlsson

  06/11/2015 by Morgan Carlsson

  Johan non stop-tränar, åker på Monster Jam och väntar på fars dag.

  ”Hela gänget här i verkstaden är som vandrande lik just nu. Vi hade tre riktigt långa dagar när vi testade i Höljes och eftersom vi kunde köra helt utan driftstörningar så blev det mycket skruvande och intensivt jobb med inställningar.”

  Inga haverier, det tyder på bra driftsäkerhet.

  ”Inte en stötdämpare som gick sönder, inga böjda stag, inte ett glappt hjullager, ingenting. Och förutsättningarna var näst intill perfekta på banan. Lite fuktigt på måndag morgon, men sedan helt torrt resten av testet. Helt otroligt att kunna få det så i november.”

  Det bör innebära att ni också fick en hel del svar från bilen.

  ”Det bygger en erfarenhetsbank förstås. Vi fick verkligen läge att sortera ut bilen. Vad får man mer av och vad tappar man om man gör en viss grej? För mig blev det värdefull körning. Visserligen inte som på tävling med trafik runt omkring, men man lär sig alltid något.”

  Men nu blir det lugnt ett tag innan det är dags för Sydamerika i slutet av månaden.

  ”Lite gôtt också faktiskt. Jag har kommit igång med träningen igen. Det har blivit en del mountain-bike och idag ska jag springa tillsammans med Victor. ”

  Ledig förra helgen...

  ”I fredags var vi i Karlstad på bio, nya Bond-filmen. Den var bra, Bond är Bond liksom. I lördags var jag helt ledig och gjorde nog ingenting överhuvudtaget.”

  Och ännu en tävlingsfri helg väntar…

  ”Ja, men nu ska vi iväg till Stockholm och ställa ut både Porschen och rallycross-VW:n på Monster Jam på Friends Arena på lördag. Det är ett uppdrag för Bauhaus, men vi passar på att ta en hel helg i huvudstaden, så Zandra och Colin ska med. Det är ju Fars Dag också på söndag. Jag kanske får ett par strumpor, ha-ha”

  Colin har säkert planerat något fint, men du kanske också ska passa på att göra något mer blöjbyte. Du gjorde ju ett under hans första veckor, men sedan har det visst blivit dåligt med det…

  ”Det finns andra som sköter det där. Men jag kom faktiskt på att jag har gjort ett till, så jag är uppe i två byten i alla fall, ha-ha.”

   

  The Daily Life of Johan

  29/10/2015 by Morgan Carlsson

  Johan is impressed, picky and ends up in the shadows.

  ”We are having a test in Höljes Monday-Tuesday-Wednesday next week. We keep on trying to develop, step by step, bit by bit. If you are working with good people you can always find improvement.”

  But there’s a real break before the epilogue in Argentine och some time to sum up the rallycross season. What do you say about the championship in general?

  ”The competition at the top has grown. If you look at the lap times there are more fast drivers than I thought there would be. At the same time I have nothing to complain about. We are number three in the World Championship, thanks to keeping  away from real plunges, and we couldn’t have hoped for more.”

  What do you think about the events around the world?

  ”The quality of the tracks has varied. Some organiser have been unlucky with the weather but I don’t like when conditions change a lot from the first heat to the last. Ok, I have been fortunate with that some times as well, but I still don’t like it. I think IMG has done well with the whole concept. The only thing I don’t like is the drawing ahead of the first heat. I think you should use the last outing of the training session to decice the starting order.”

  Next year’s calendar is now official. Italy is gone but it’s another three years for Höljes.

  ”Dropping Italy was a pity, I think, but it’s nice to have the home contest in Sweden. Good for rallycross and for IMG. ’The Magic Weekend is really something special. On top of that Höljes is one of the best tracks and the most fair conditions.”

  You are quite a new team in the World Championship and you have probably developed your routines in and around the paddock during the season.

  ”Above all, we have learnt how to read the tracks on a visual basis and foresee how to set the car up according to that.”

  So it’s not just a relaxing walk that you take when you arrive at the circuit?

  No, it’s not just about me finding out where to turn, but also to find out what set up we should use. For example, in France we realized that the track would become quicker and quicker during the weekend so we didn’t optimize the car for the first few laps. We have also realized that it’s not only about finding the fastest lap times but the whole package, with quick starts and so on to get ideal preconditions for each and every race.”

  You seem to be co-operating well with the core of your team.

  ”I’m incredibly satisfied with my mechanics. They are really, really, really good. They are working extremely hard to foresee all the problems that can arise, looking for crackings, registering how many kilometers a diff has been used and so on. Sure, you can conclude early in the evening that a car is ready for start and go and take a shower, eat and chat. But you can also work the whole night to avoid wreckages. I think my team mates have been very good at maintenance, keeping my car in a very good shape. I can be very picky about details. The wheel must be in an exakt position, the accelerator wire must not seize and the seat belts must be in perfect order, and so on. Luckily Olle and Andreas are just like me. As is my engineer Per as well: the gear cut must function perfectly.” 

  How have you developed as a driver during the year?

  ”There are things that I try to develop all the time. I think I’m quite good at studying my competitors, learning from them. It is quite obvious that the drivers are good at different things. I try to find a way to carry out the qualification and another strategy for the semifinals when it’s all about position in the race. Then it’s up to me to decide when to take risks. I’m quite safe in my driving, not very hazardous.”

  You spent the weekend at home and had some time to enjoy the rally success for you team mates in Even Management.

  ”Actually, I followed that quite closely. Pontus did exactly what he should. Taking the initiative already the first day and then just controlling the race. Andreas impressed me. Of course, the victory came easily to him when Ogier crashed but he had to beat Latvala in what looked like a tough fight for second place. Ole Christian as well did a good job when he won seven stages. It was a strong Even weekend. Luckily for me I didn’t compete, because I would have been in the shadows of the others, ha- ha.”

  But you made a trip to Falun.

  ”I went with Emil, to help him fetch a snow scooter, so I would like to try that one during the winter. Ole Christian also has one, as well as Tord, so I think we need to have a team championship. I don’t think my father will join us. He injured his spleen when he was fifteen, in a scooter accident, and was close to death. It was not until four years ago that he dared to try again. Then he ended up in a ditch and injured his knee. You can say that him and the scooter are two types that won’t match, like orange juice and tooth paste, ha-ha.”