• Daily Life of Johan, a Blog from a Driver's point of view

  Rallycross driver Johan Kristoffersson tells us with his own words about the life behind the scenes. – Here you will find praise and critisism, gossips and deep thoughts...

  Do not take this blog too seriously!

  The Daily Life of Johan

  18/09/2015 by Morgan Carlsson

  Johan takes a turn, slowly reaches Spain and takes a walk on La Rambla.

  ”At Solvalla my main problem was just as I thought, the difficulty of finding the right temperature for the tyres. I don’t know whether I suffer more from this problem than others do, but it seems as if my competitors findsthe speed earlier and I really would like to know why.”

  But still you scored your first pole position this year.

  ”Somehow I managed to waver a fast lap in the end. We  had a somewhat different quallifying strategy this time. I went for only one set of tyres, without a pit stop, 24 laps on the same tyres and it was on the last lap I set my best time. That was a real ’try hard’ lap. I noticed there was only 30 seconds left and on the radio I heard from Ronnie I was four hundreds of a second from pole and thought something like ’what the hell’. In the beginning of the lap there was some traffic, so I lost in the first sector, but then I took some risks and hit it well in the end, so I gained everything I needed in the last sector.”

  And from the front square you kept the lead all the way to the chequered flag, but far from easily.

  ”There were many gentlemen asking for a dance but I played ’hard to get’. Having Jocke right behind me already from the start meant I had to drive defensively. It becomes a vicious circle, you don’t find the right temperature for the tyres and need to keep a tight line. At the same time there was no need for panic. I tried to show the others that if they wanted overtake me, they had to do it on the outside. It was probably one of the best races this season, for the audience, but still it’s more of a show than a real race on a track like this.”

  And the there was time for some celebration in the capital city.

  ”Very little. We were really tired and went to bed early, but we paid a visit to the club Ambassadeur with the people from Bauhaus. It’s always nice to go out and grab a bite with the mechanics and the others when things have gone well.”

  A couple of days at home and then off from rainy Sweden to sunny Spain.

  ”30 degrees hot here and the sun is shining. The heat is no real problem to me. It’s always hot in the car, even when it’s cold outside. It just gets a little bit more hot now. But we had some problems getting here, were put on a halt here and there, so we didn’t get to the bus until half past two in the night.”

  During Thursday you did some testing.

  ”We did a roll-out with the newly renovated engine. It was not on a real track, but on a camping site with some gravel and tarmac. The Marklund team was also there and in our team Ole Christian had a go as well.”

  Barcelona is not primarily known for rallycross but for football.

  ”I’m thinking of painting a bowling ball black and white and throw it out here to see if someone voluntarily would like to kick it, ha-ha. No, there will be no football here, even though it would be nice to see a game. But we are heading for the city centre tonight, to take a walk on La Rambla. Hopefully we won’t get lost in some small alley on the way back.”

  If you find your way back to the track you will enter a race with many competitors this weekend, as the European Championship drivers are there also.

  ”40 cars in the line-up. The layout of the track seems a bit more tricky than in France. But the feeling of it all depends on the character of the gravel parts. But the circuit and the surroundings look very nice.”

  Johans vecka speglad av Morgan Carlsson

  18/09/2015 by Morgan Carlsson

  Johan tar en svängom, tar dryga vägen till Spanien och ramlar ut på Ramblan.

  ”På Solvalla blev grundproblemet precis som jag trodde, svårigheten att få temp i däcken. Jag vet inte om jag lider mer av det problemet än andra, men det verkar som mina konkurrenter åker fortare tidigare och jag skulle gärna vilja veta varför.”

  Men ändå fick du till säsongens första kvaletta till sist.

  ”På något vis lyckades jag vingla till ett snabbt varv där på slutet. Vi hade lite annorlunda kvalstrategi än tidigare. Jag körde på ett enda set däck, utan depåstopp, 24 varv på samma däck och det var på sista varvet jag satte bästatiden. Det var ett riktigt ’ta-i-varv’. Jag såg på klockan att det bara var 30 sekunder kvar och fick på radion från Ronnie att jag var fyra hundradelar från pole och tänkte ungefär ’men, vad fan då’. I början på varvet fick jag trafik framför mig, så jag tappade i första sektorn, men sedan chansade jag lite och fick till det bra på slutet, så jag tog nog in allt jag behövde i sista sektorn.”

  Och från första startrutan höll du ledningen ända in i mål, men långt ifrån enkelt. Det var många kavaljerer som ville bjuda upp.

  ”Ja, det var värst vad de ville dansa där bakom, men jag spelade ’hard to get’. Eftersom Jocke var precis bakom fick jag börja åka defensivt direkt. Då blir det lite som en ond cirkel eftersom man inte får upp tempen i däcken och får fortsätta åka snålt. Samtidigt var det ingen idé att stressa upp sig. Jag försökte visa att om de skulle ta sig förbi så fick det ske på utsidan. Det blev nog ett av säsongens bättre race för publiken, även om det blir mer show än tävling på en sån bana.”

  Och så blev det tydligen lite titelfirande i huvudsta’n…

  ”Mycket lite. Vi var trötta och slitna så det blev tidigt i säng. Men vi var en sväng på Ambassadeur tillsammans med Bauhaus-gänget. Det är alltid kul att gå ut och äta en bit med mekaniker och andra när det har gått bra.”

  Hemma ett par dagar och så bort från regniga Sverige till soliga Spanien.

  ”30 grader och sol här nere. Värmen är inget problem. Varmt i bilen blir det även när det är kallare ute. Det blir bara lite extra varmt nu. Däremot hade vi lite problem att ta oss ner hit. Det blev stopp på några ställen och vi var inte framme vid bussen förrän vid halv tre på natten.”

  Torsdagen har ni ägnat åt att testa en del.

  ”Vi gjorde en roll-out med den nyrenoverade motorn, inte på någon riktig bana utan på ett skogsområde med lite grus och asfalt, en campingplats egentligen. Marklunds-grabbarna var också här och i vårt team körde även Ole Christian.”

  Barcelona är kanske inte främst känt för rallycross utan fotboll.

  ”Jag funderar på att måla ett bowlingklot svart och vitt och slänga ut för att se om någon frivillig vill sparka på det, ha-ha. Nej, någon fotboll blir det inte även om det vore kul att se en match här. Däremot ska vi ner på stan ikväll och gå en sväng på La Rambla, men vi får väl se upp så vi inte lortar bort oss på någon bakgata.”

  Hittar ni tillbaka till banan så blir det race i ett välmatat startfält nu när även EM-gänget är på plats.

  ”40 bilar anmälda. Banlayouten verkar lite trixigare än i Frankrike, men hur det blir avgörs av hur gruset är lagt. En väldigt fin anläggning är det i alla fall.”

  The Daily Life of Johan

  11/09/2015 by Morgan Carlsson

  Johan is on high revolution, lacks gorilla style and wants to keep his succession.

  ”The first practice laps in France were a bit wobbly and it was difficult to get hold of the track, but at the end of it I managed to get it going. The changes we had made were for the better, but we do need to keep working to find even more speed. The draw for the first race was okay with second lane outside of Ekström. I even made it to the front and could set off at my own pace. Maybe I was a bit too cautious, but third place overall was a good start.”

  Second and third heats were not quite that good.

  ”The second was pretty good. In the third heat the start wasn’t among the best, a lot of traffic and Doran’s car broke down leaving him in the middle of the track. After that I realized I needed a really fast time in the last qualification. I got off to a good start and was able to pass all the others on the outside. I pushed well, but halfway through the third lap something happened and I lost the turbo pressure.”

  Still you set the fastest time. How was that possible?

  ”Well, I don’t know actually. After that, the boys in the team had some time to fix our problem and we thought we had found it, but in the semi-final I lost the pressure already in the start and the car stalled. Still, I went out as second behind Petter and the others tangled with each other and didn’t get close to me, even though I had lost the turbo pressure. Don’t ask me how that was possible, but you can drive a car like this even without turbo pressure. What happens is that there is no effect to pick up at the bottom. You have to go at very high Rpm and without drifting, which makes the car difficult to drive.”

  But you made it to the final, and the front row.

  ”I went in behind Petter. Larsson passed me but I came back in the third corner. On the second lap I went into the joker. Then I hit a hole in the second corner, lost my grip and went into the soft part. At the end I lost some effect again and wasn’t able to put pressure on Dubourg for the last podium spot. At the same time he was driving fast. But I’m quite satisfied. This was a step forward, especially taking maximus of heat points in one of the races, which we have not done since Belgium. The turbo problem is something we know now. We tried something that was supposed to be better, but the durability was not good enough. We will go back to what we had before, marginally losing prestanda but being more reliable. When we go down to Spain next week we will make a short test with the new engine for my car.”

  After France you had to take a tough defeat, versus Ole Christian in karting.

  ”Honestly, it’s not the end of the world. We went to Elverum with his two geared carts, KZ-2 125 cc. He beat me by six hundreds of a second, but neither him nor me being a King Kong in this area, I think we both would have been easily beaten by someone who knows this business. On top of that the cart was so tight I could hardly fit in. I could really feel that in my body afterwards.”

  You have also made a short stop at Bosön this busy week.

  ”Swedish televison was there due to the new simulator that we have been testing for the motorsport federation. It was me, Fredrik Åhlin and Timmy Hansen who were invited.”

  And you have also made yourself familiar with the Solvalla track ahead of this weekend’s race.

  ”I took some people on a ride in the new GT3 RS which is realeased now. 500 hp, a great car. There were some guests from Bauhaus, journalists and also the adventurer Aron Andersson.”

  But the serious business at Solvalla means you trying to keep your winning streak in the Porsche Carrera Cup.

  ”That will be exciting. It’s a tricky track. I might have some advantage from knowing the track better than most of the others. A 100 % performance will be needed, already from the qualification.”

  You have the small crew in Stockholm, meaning that your regular mechanics have a weekend off.

  ”But not from motorsport. Olle is supposed to be the co-driver for Andreas in a sprint rally at Westombanan in Arvika. I wonder if Olle has ever read a roadbook, so we will see how that works. I hope that someone is there to record it on film, ha-ha…”

  Johans vecka speglad av Morgan Carlsson

  11/09/2015 by Morgan Carlsson

  Johan går på höga varv, saknar gorillatakter och vill behålla sviten.

  "Första träningsvarven i Frankrike var det lite svajigt och svårt att få tag på banan, men mot slutet fick jag bra snurr på det. Ändringarna på bilen var klart till det bättre, men vi måste absolut jobba på att försöka hitta ännu mera fart. Lottningen i första omgången blev hyfsad med andraspår utanför Ekström. Nu lyckades jag dessutom ta starten och kunde dra iväg. Kanske var jag lite för försiktig, men en tredjeplats totalt var ändå en bra start."

  Andra och tredje omgången var inte lika lyckade.

  "Andra omgången blev ändå ganska hyfsad. I tredje fick jag ingen klockren start, mycket trafik och sedan gick det sönder för Doran som blev stående mitt i vägen. Efter det visste jag att det behövdes en snabb tid i sista kvalomgången. Jag fick på en bra start och kunde runda alla på yttern. Jag pushade bra, men halvvägs in på tredje varvet hände något så jag tappade turbotrycket.

  Ändå satte du snabbaste tid i omgången. Hur var det möjligt?

  "Ja, jag vet inte hur det gick till faktiskt. Grabbarna i teamet fick ganska gott om tid inför semin och vi trodde att vi hade hittat felet, men i semifinalen försvann trycket direkt i starten och bilen gick i källaren. Jag kom ändå iväg som tvåa efter Petter och de andra blev lite hindrade av varandra och lyckades inte komma närmare, trots att jag saknade turbotryck. Vet inte hur det kunde gå till heller, men det är ju så att det går att köra en sån här bil även utan turbotryck. Det som händer är att det inte finns någon effekt att börja om med. Man måste åka på höga varv och utan sladd, vilket gör att bilen blir svårkörd."

  Men final blev det, från första startled...

  "Jag kom iväg bra bakom Petter. Larsson smet förbi, men jag kunde ta tillbaka i kurva tre. På andra varvet tog jag jokern. Sedan körde jag i en håla i kurva två, tappade grepp och kom ut i det lösa. Mot slutet började jag tappa effekt igen och kunde inte knyta ihop det och sätta press på Dubourg om sista pallplatsen. Samtidigt körde han bra där. Men jag är rätt nöjd ändå. Det här kändes som ett klart fall framåt, speciellt som vi vann en heatomgång igen, för första gången sedan Belgien. Felet vi råkade ut för har vi koll på. Vi testade en grej som skulle göra oss bättre, men istället höll det inte. Vi kommer att gå tillbaka till det gamla och kanske få marginellt sämre prestanda, men bättre hållbarhet. När vi flyger ner till Spanien nästa vecka kommer vi att köra ett litet test med den nya motor jag kommer att sätta i nu."

  Efter Frankrike har du drabbats av ett tufft nederlag, i go-kart mot Ole Christian.

  "Det är inte hela världen faktiskt. Vi var i Elverum och testade växlade tävlingskartar, KZ-2 125 cc, som Ole Christian har. Han slog mig med sex hundradelar, men varken jag eller han är någon King-Kong på go-kart, så jag tror att vi båda skulle ha fått storstryk om det kommit någon som riktigt behärskar det där. Dessutom var karten så trång att jag knappt fick plats. Det kändes i kroppen efteråt."

  Ett snabbt besök på Bosön denna hektiska vecka.

  "Vi var där och gjorde ett reportage med SVT med anledning av att den nya simulatorn som vi har varit med och provat ut. Det var jag, Fredrik Åhlin och Timmy Hansen som var där."

  Och sedan har du varit och bekantat dig med Solvalla inför helgens drabbning.

  "Jag skjutsade folk i den nya GT3 RS som släpps nu. 500 hästar, en riktigt härlig bil. Det var en del mediefolk, gäster från Bauhaus och så gav jag en åktur till äventyraren Aron Andersson."

  Men allvaret på Solvalla innebär att du ska försöka försvara din obrutna segersvit i Porsche Carrera Cup.

  "Det ska bli spännande. Det är en klurig bana, men jag har kanske en liten fördel av att ha kört en hel del där. Det gäller att få till det till 100 %, helst också på kvalet."

  Du har din lilla crew med dig till Stockholm. Det innebär ledig helg för dina ordinarie mekar?

  "Ja, fast inte ledigt från motorsport. Olle ska vara kartläsare åt Andreas i en rallysprint vid Westom-banan. Jag vet inte om Olle någonsin har läst noter, så vi får se hur det går. Jag hoppas verkligen att någon filmar det, ha-ha..."

   

  The Daily Life of Johan

  03/09/2015 by Morgan Carlsson

  Johan likes Monopoly, senses unfaithfulness and recharges the batteries.

  ”After our last chat I went to a Bauhaus event in Stockholm. 200 guests on the list and some others who passed by got the chance to try a computer game. They were supposed to beat my best resultat, but no one managed that, not even I. The winner got a trip to Trieste and the race in Italy. Second to fifth were awarded with a kit from Bosch, valued at 13.000 Swedish crowns. That was so good I wished I could end up in one of those positions myself, ha-ha.”

  And back in Arvika you had a weekend at home.

  ”Sunday dinner with the family on the boat. The weather was awesome. And we played a game of Monopoly, with my sister and Daniel. Of course, I won. I like Monopoly because the rules are not so strict. You can make deals with your opponents, making it sound as good as possible, even though it’s not. I have become such a nerd lately that I know the value of all the streets by heart. I like parlour games, much more socializing than just sitting on the sofa, staring at your mobile phone all the time.”

  But playing against your sister is often hazardous, as you are very determined to win, both of you.

  ”I saw her posting on Instagram, saying I had won, by cheating. Ha-ha, how is it possible to cheat in Monopoly?”

  You might bring that game of Monopoly to France?

  ”I don’t think so. Our mechanics are far too restless. I would like to see Olle Berg just sitting the length of a game of Monopoly. Unthinkable, ha-ha.”

  You have been working in several ways to improve ahead of Lohéac, with its enormous crowd.

  ”Olle and Andreas have been at Trollspeed for a couple of days, working on our updates. There is a rumour saying that someone else than me has made a flying start with my car, but I don’t know who. Asta has been cheating on me apparently…”

  But hopefully you can see the result of that on your lap times.

  ”Now we have made some updates that we have desired for a while. On top of that the other improvements we have made earlier will benefit from this work as well.”

  Time for some fast racing type of tracks.

  ”I haven’t been at Lohéac before, but it looks like the average speed is high. And the gravel parts are put on concrete, so late Sunday afternoon it will probably feel like a complete racing circuit. We have looked at how we set the car up in Italy last year, where we were fast enough. We don’t have that big experience from the tracks of racing character with this car, but quite many in the team come from the world of racing so I think we will adjust quickly.”

  You have talked about taking bigger risks for the rest of the season.

  ”From the last races you can see that the heat is on. Especially from the semi-finals and on it’s much tougher, but taking risks is not only about putting your nose into close situations. You can also act tougher in the joker lap and maybe adjust the starting set-up with a bigger risk for a stall. But above all you need to have speed. It’s not easy to perform wizardry.”

  The cars left Arvika in the beginning of the week, after that the mechanics and you will catch a flight on Friday morning. You all seem to be up to it.

  ”We have recharged our batteries, so to speak, considering what happened last time, ha-ha.”